Personal

Tony Widjeskog, rektor, klasslärare åk 5

Eivor Hansén, klasslärare åk 1

Annika Albäck, klasslärare åk 2

Siv Pajunen, klasslärare åk 3

Siv Grahn, klasslärare åk 4

Niklas Pajunen, klasslärare åk 6

Sofia Nylund, speciallärare (tj.ledig)
Sami Grannabba, vikarierande speciallärare

Markus Henriksson, timlärare

Emma Mether, lärare inom förberedande undervisning

Karola Byskata, skolgångsbiträde

Camilla Lindh, skolgångsbiträde

Eva Björklund, skolgångsbiträde

Karola Byskata, skolgångsbiträde

Johanna Berg, skolgångsbiträde

Markus Edsvik, gårdskarl

Peggy Ljungberg, skolhälsovårdare

Sonja Enkvist-Nyman, skolkurator

Erica Ivars, skolpsykolog