Planer för den grundläggande utbildningen

Förskolans läroplan i ett nötskal

Förberedande undervisning

Bildningssektorn ansvarar för eftermiddagsverksamhet

Välfärdsplan för barn och unga  (fullmäktige godkänt 17.12.2015)

Plan för hållbar utveckling

Jämställdhetsplan - allmän del  (skolspecifik plan finns på respektive skola)

Plan för kulturell fostran

Grundläggande undervisning för invandrare i Kronoby kommun - En guide för rektorn och skolan

Räddnings- och släckningsplan  (finns på respektive skola)

Beredskapsplan för krissituationer  (finns på respektive skola)

Handlingsplan vid mobbning  (finns på respektive skola)

Plan för hotfulla situationer (finns på respektive skola)

Handlingsplan vid skolfrånvaro

Handlingsplan vid skolfrånvaro åk 1-6

Handlingsplan vid skolfrånvaro åk 7-9

Elevvårds- och verksamhetsplan (den skolspecifika elevvårdsplanen finns på enheterna och i skolornas arbetsplaner, eventuellt även på skolans hemsida och/eller Wilma)

Riskbedömningsplan  (skolspecifik plan finns på respektive skola)

Rusmedelsplan, "Drogplan" för åk 7-9

Rapport om olycksfall i arbete och farliga situationer (blankett bör utarbetas)

Elevhandledningsplan (bör utarbetas)

Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder (bör kompletteras med blankett och Wilma-funktion)

IKT strategi

Svenska som andra språk

Värdegrundsenkät vt 2015