Planer för den grundläggande utbildningen

Förskolans läroplan i ett nötskal

Förberedande undervisning

Bildningssektorn ansvarar för eftermiddagsverksamhet

Välfärdsplan för barn och unga (under arbete)

Plan för hållbar utveckling

Jämställdhetsplan (färdigställs under hösten 2016)

Plan för kulturell fostran

Räddnings- och släckningsplan (finns på enheterna)

Beredskapsplan för krissituationer (finns på enheterna)

Handlingsplan vid mobbning (finns på enheterna)

Plan för hotfulla situationer (finns på enheterna)

Handlingsplan vid skolfrånvaro

Elevvårds- och verksamhetsplan (under arbete)

Riskbedömningsplan (finns på enheterna)

Rusmedelsplan (under arbete)

Rapport om olycksfall i arbete och farliga situationer (instruktionerna utarbetas under hösten 2016)

Elevhandledningsplan (under arbete)

Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

IKT strategi

Svenska som andra språk

Värdegrundsenkät vt 2015