Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Målsättningen är att kunna erbjuda god service och en kvalitativt högstående småbarnspedagogik och förskoleundervisning.
Småbarnspedagogiken inklusive förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska bilda en helhet som framskrider på ett följdriktigt sätt i enlighet med barnets utveckling.

Dagvårdsledare och daghemsföreståndare

Dagvårdsledarna är områdesansvariga inom respektive dagvårds och förskoleområde; Kronoby, Nedervetil och Terjärv. De beviljar dagvårds- och förskoleplatser samt handhar de administrativa arbetsuppgifterna för familjedagvården, gruppfamiljedaghemmen, daghemmen och förskolan inom området.

Daghemsföreståndaren beviljar dagvårds- och förskoleplatser till Jeussen daghem/förskola samt är pedagogiskt och administrativt ansvarig i daghemmet.

Område Position Namn GSM Ansvarsområde
Kronoby Dagvårdsledare Erica Nygård 050 9130 854 1-5 åringar
Kronoby Dagvårdsledare Veronica Forsén 040 6415 986 förskola
Jeussen Daghemsföreståndare Solveig Enbacka 040 1965 271 1-6 åringar
Nedervetil Dagvårdsledare Yvonne Rönnqvist 050 9130 853 1-6 åringar
Terjärv Dagvårdsledare Susanne Högkvist 050 9130 859 1-6 åringar

 

 

 

 

E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi