Se barnet

SeBarnetEtt fortbildningsprojekt för att utveckla kvaliteten på småbarnspedagogiken i norra svenska Österbotten (dvs. Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre)

Bakgrund

Enheten för barnpedagogik och kommunerna i norra svenska Österbotten har gemensamma intressen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Det handlar om ett gemensamt ansvar eftersom kommunernas daghem och förskolor används som praktikställen.

Syftet är att hitta former för kompetensutveckling och fortbildning för kommunernas dagvårdspersonal och därmed skapa fördjupad kontakt mellan utbildning, forskning och den kommunala småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Övergripande mål

Barndomen förändras ständigt – det har skett ett perspektivbyte från vuxencentrerat perspektiv till ett barncentrerat perspektiv.

Vuxnas syn på barn styr hur de ”ser” barn – de uppfattas sällan som de i verkligheten är utan genom ett ”barnsynsfilter”, som skapats av de vuxnas personliga erfarenheter och pedagogiska utbildning. Den pedagogiska och psykologiska forskningen som idag råder med ny kunskap om barn kräver att detta ”barnsynsfilter” behöver kontrolleras och justeras för att motsvara dagens förväntningar på en modern pedagogisk verksamhet.

Jakobstad

Tom Enbacka

Kronoby
 

Carina Ahlström, ordf.
Johanna Storbacka, sekr.

Larsmo  

Malin Källman

Nykarleby  

Helena Nukala-Kronlund

Pedersöre
 

Catarina Herrmans
Yvonne Borgmästars

Åbo Akademi
Enheten för barnpedagogik

Mikaela Svanbäck-Laaksonen

 Läs mera på sebarnetfortbildning