Stödformer

stodtriangelAlla barn är individer och utvecklas olika. När personal eller vårdnadshavare känner oro för något i barnets utveckling kan det vara bra att ha verktyg för att reda ut om oron är befogad.

I förskolan finns tre olika nivåer av stöd för växande och lärande: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Inom småbarnspedagogiken tillämpas samma principer som i förskolan.