Mat- och städservice

Kronoby kommun har avtal med SOL Palvelut Oy och Fazer Food Services Oy om städservice och med Fazer Food Services Oy om matservice.

Kontaktuppgiften till SOL Palvelut Oy:

Carita Silander, serviceförman, tfn. 040 1582 610
E-post: fornamn.efternamn@sol.fi

Kontaktuppgifterna till Fazer Food Services Oy:

Johanna Widjeskog, serviceförman, tel. 040 647 4562
Pia Hulden, serviceförman, tel. 040 661 4840
E-post: fornamn.efternamn@fazer.com