Utbildning inom barnpedagogik

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Under verksamhetsåret behövs vikarier både inom småbarnspedagogik och förskola för kortare och längre vikariat. I första hand söks personer med barnpedagogisk utbildning. Arbetserfarenhet räknas som merit.

Anmäl Ert intresse till kommunens dagvårdsledare och sänd in din CV per e-post.