Ansökan om plats inom småbarnspedagogisk verksamhet

Det nya verksamhetsåret börjar 1.8.2019

Antagningen sker kontinuerligt. Ansökan skall lämnas inlekande barn
fyra (4) månader innan barnet behöver vård. Om det är svårt att förutse behovet av småbarnspedagogik skall ansökan lämnas in senast två (2) veckor innan barnet behöver platsen.

För att underlätta planeringen av verksamheten inför hösten 2019 önskar vi att ansökningar för alla barn som behöver småbarnspedagogik lämnar in ansökan senast 29.3.2019.

Ansökningsblanketten skrivs ut härifrån.

Mer information fås av ledarna för småbarnspedagogik och daghemsföreståndaren. Till ansökan om småbarnspedagogisk verksamhet bifogas uppgifter om hushållets alla inkomster samt beskattningsbeslutets specifikationsdel. Se anvisning på ansökningsblanketten. Ansökningsblanketterna returneras till ledarna för småbarnspedagogik eller daghemsföreståndaren.

Inkomstuppgifterna för samtliga familjer som inte godkänner högsta avgiften ska lämnas in senast 29.3.2019 till Johanna Jakobsson i Kommungården i Kronoby.

Familjerna ska meddela ändringar i familjens storlek, kontaktuppgifter, avtalstider eller ändringar som gäller arbetsgivare. Ändringarna meddelas till ledarna med följande blankett.

Kommunen erbjuder följande verksamhetsformer:

I Kronoby:
Kvarnbo daghem, Slottebo daghem, Lilla My daghem ochFriluftsdaghem
Anne-Mie Ranta vik.led. 050 9130 854

I Jeussen:
Jeussen daghem
Yvonne Rönnqvist 050 9130 853

I Nedervetil:
Solrosens daghem
Yvonne Rönnqvist 050 9130 853

I Terjärv och Småbönders:
Näckrosens, Sjöglimtens daghem och Standfyren-Rantamajakka
Småbo daghem
Susanne Högkvist 050 9130 859