Ansökan om småbarnspedagogik

Den nya verksamhetsperioden började 1.8.2017

Antagningen sker kontinuerligt. Ansökan skall lämnas inlekande barn
fyra (4) månader innan barnet behöver vård. Om det är svårt att förutse vårdbehovet skall ansökan lämnas in senast två (2) veckor innan barnet behöver platsen.

För att underlätta planeringen av verksamheten inför hösten önskar vi att alla ansökningar för höstterminen lämnas in senast 13.3.2017.

Ansökningsblanketten fås från daghemmen eller här.

Mer information fås av dagvårdsledarna och daghemsföreståndaren. Till ansökan om småbarnspedagogiks verksamhet bifogas uppgifter om hushållets alla inkomster samt beskattningsbeslutets specifikationsdel. Se anvisning på ansökningsblanketten. Ansökningsblanketterna returneras till dagvårdsledarna eller daghemsföreståndaren.

Kommunen erbjuder följande vårdformer:

I Kronoby:
Kvarnbo daghem och Slottebo dagehm
Veronica Forsén 040 6415 986

Lilla My daghemNalle Maja daghem
Familjedagvård (i familjedagvårdarens hem)
Erica Nygård 050 9130 854

I Jeussen:
Jeussen daghem
Solveig Enbacka 040 1965 271

I Nedervetil:
Solrosens daghem
Yvonne Rönnqvist 050 9130 853

I Terjärv och Småbönders:
Näckrosens och Sjöglimtens daghem
Småbo daghem
Familjedagvård (i familjedagvårdarens hem)
Susanne Högkvist 050 9130 859