Ansökan om småbarnspedagogik

Den nya verksamhetsperioden börjar 1.8.2018

Antagningen sker kontinuerligt. Ansökan skall lämnas inlekande barn
fyra (4) månader innan barnet behöver vård. Om det är svårt att förutse vårdbehovet skall ansökan lämnas in senast två (2) veckor innan barnet behöver platsen.

För att underlätta planeringen av verksamheten inför hösten 2018 önskar vi att ansökningar för nya barn och barn med tidsbunden vård lämnas in senast 4.4.2018. De som önskar plats i friluftsdaghemmet ska lämna in ny ansökan.

Ansökningsblanketten skrivs ut härifrån.

Mer information fås av dagvårdsledarna och daghemsföreståndaren. Till ansökan om småbarnspedagogiks verksamhet bifogas uppgifter om hushållets alla inkomster samt beskattningsbeslutets specifikationsdel. Se anvisning på ansökningsblanketten. Ansökningsblanketterna returneras till dagvårdsledarna eller daghemsföreståndaren.

Inkomstuppgifterna för samtliga familjer som inte godkänner högsta avgiften ska lämnas in senast 4.4.2018 till Johanna Jakobsson i Kommungården i Kronoby.

Familjerna ska meddela ändringar i familjens storlek, kontaktuppgifter, avtalstider eller ändringar som gäller arbetsgivare. Ändringarna meddelas till dagvårdsledarna/daghemsföreståndarna med följande blankett.

Kommunen erbjuder följande vårdformer:

I Kronoby:
Kvarnbo daghem, Slottebo daghem, Lilla My daghem och Nyhet! Friluftsdaghem
Erica Nygård 050 9130 854
Magdalena Vattuaho 040 6415 986

I Jeussen:
Jeussen daghem
Solveig Enbacka 040 1965 271

I Nedervetil:
Solrosens daghem
Yvonne Rönnqvist 050 9130 853

I Terjärv och Småbönders:
Näckrosens, Sjöglimtens daghem och Standfyren-Rantamajakka
Småbo daghem
Susanne Högkvist 050 9130 859