Lilla My daghem

lillamySäbråvägen 4
68500 KRONOBY

Dagvårdsledare

Erica Nygård
050 9130 854
fornamn.efternamn@kronoby.fi

Verksamhet

Daghem för barn i åldern 1 - 3 år. Dagsprogrammet varierar utgående från barnens behov och ålder. Mycket lek, sagostunder, samlingar, aktiviteter m.m. finns inbakade i dagsschemat.

Hos oss är det viktigt

Att barnen känner sig trygga och glada och respekterar varandra
Att ha en lugn och trygg atmosfär
Att ha en öppen och bra föräldrakontakt
Att stimulera barnens fantasi, nyfikenhet och kreativitet, bl.a. genom "grej of the day" där barnen enkelt får lära sig fakta om olika saker
Att barnen får ge utlopp för kreativitet genom mycket skapande och variationsrik verksamhet
Att ha musiken i fokus
Att barnen får leka och röra på sig
Att satsa på språket genom sagor, drama, rim och ramsor
Att ha roligt tillsammans och ha glädje i vardagen

Personal
040 6742 387
lillamy (a) kronoby.fi