Solrosens daghem

solrosenKyrkbackavägen 16
68410 NEDERVETIL

Dagvårdsledare
Yvonne Rönnqvist
050 9130 853
fornamn.efternamn@kronoby.fi

Daghemmet består av fem avdelningar Lilla Björnen, Villekulla, Hoppetossan, Hannalund och Ollisbo.

Mål & Värderingar

I daghemmet är språkträningen en viktig del av verksamheten.
Språkutvecklingen stöds bl.a. genom lekar, rim, ramsor och sånger.
Vardagsmatematik går som en röd tråd från daghemmet upp i förskolan.
Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter.
Att ha roligt och leka tillsammans är viktigt.
Vi vill att barnen känner trygghet i gruppen och tillsammans med föräldrarna vill vi sätta upp mål för det enskilda barnet.

På Lilla Björnen är det viktigt

Att barn och föräldrar känner sej trygga
Att samarbetet med föräldrarna fungerar bra
Att utveckla barnets språk
Att stärka barnets självkänsla
Med smågruppsverksamhet

På Villekulla är det viktigt

Att leka och trivas
Att alla får utvecklas i sin egen takt
Att stärka svenska språket
Att arbeta i små grupper
Att alla skall känna sej trygga i gruppen
Att röra sej mycket ute, också i skogen
Med ett gott samarbete med föräldrarna

På Hoppetossan är det viktigt

Att barnen känner sig trygga
Att stärka barnets språk samt använda stödtecken som hjälpmedel
Att röra på oss både ute och inne
Med smågruppsarbete

På Hannalund är det viktigt

Att barnen får utvecklas i egen takt och öva på att vara självständiga
Att barn och föräldrar känner sig trygga i gruppen
Att barnen får delta i en varierande pedagogisk verksamhet
Att träna på det sociala samspelet
Att jobba i små grupper

På Ollisbo är det viktigt

Att skapa en trygg, hemmalik miljö och att ha ett gott samarbete med familjen
Med mycket lektid
Att vi lyssnar och pratar med barnen
Med dagsrutiner
Att ha tid att ha barnet i famnen

Personal

Lilla Björnen
040 1696 810
lillabjornen (a) kronoby.fi

Villekulla
040 1716 462
villekulla (a) kronoby.fi

Hopperossan
040 1701 824
hoppetossan (a) kronoby.fi

Hannalund
040 7142 185
hannalund (a) kronoby.fi

Ollisbo
044 0343 368
ollisbo (a) kronoby.fi