Jeussen daghem

jeussen

Jeussbyvägen 3
68500 KRONOBY
tfn. 040 7142 197

Ledare för småbarnspedagogik och förskola
Yvonne Rönnqvist
050 9130 853

Verksamhet

Dagvård för 1-6-åringar. Förskola måndag – torsdag.

Avdelningar

Lilla sidan och Stora sidan

Mål och värderingar

I vårt daghem vill vi att barnen skall bli trygga och självständiga.
Vi lär oss genom lek och nyfikenhet.
Vi vill att varje barn skall känna sig betydelsefullt och få utvecklas enligt sina egna förutsättningar.
Vi vill att barnet skall lära sig att lyssna och samtala och använder oss ofta av rim, ramsor, sånger, lekar och sagor.

Hos oss är det viktigt

Att ha barnet i centrum
Att alla barn blir sedda och hörda
Att ha ett gott samarbete med barnens föräldrar

Vi följer kommunens plan för småbarnspedagogik för de yngre barnen.