Kvarnbo daghem

kvarnboTranubäckståget 18
68500 KRONOBY

Vik. Dagvårdsledare

Anne-Mie Ranta
Tel: 050 9130 854
fornamn.efternamn@kronoby.fi

Verksamhet

Kvarnbo daghem består av 4 avdelningar: Strandskatan, Strömstaren, Silvertärnan och Sångsvanen - Laulujoutsen. Avdelningarna Strandskatan och Strömstaren är för barn i åldern 1-3 år, medan Silvertärnan och Sångsvanen - Laulujoutsen är för barn i åldern 3-5 år.

Sångsvanen – Laulujoutsen och Strandskatan är tvåspråkiga avdelningar. Verksamheten är i första hand riktad till finskspråkiga barn, vars skolspråk kommer att vara finska, i andra hand tvåspråkiga barn med stark svenska, som behöver stärka sin finska och i tredje hand för svenskspråkiga barn som önskar språkdusch i finska.

Verksamheten bygger på arbete i smågrupper. I smågrupperna bejakas barnens egna intressen och de skapar trygghet. Smågruppsarbetet möjliggör att alla barn har möjlighet att utvecklas i egen takt utifrån deras egna individuella nivå.

Vi satsar på fri och ledd lek både ute och inne, enligt barnens motoriska färdigheter.
Vi är måna om att ha fasta rutiner, för de medför trygghet och lugn i barngruppen.

Kvarnbos målsättning
”En lugn, trygg och harmonisk tillvaro där varje barn blir sett. En tillvaro som genomsyras av öppenhet, ärlighet och respekt gentemot barn, föräldrar och personal”

Strandskatan
040 7142 166
strandskatan (a) kronoby.fi

Strömstaren
040 7142 170

stromstaren (a) kronoby.fi

Silvertärnan
040 7142 176
silvertarnan (a) kronoby.fi

Sångsvanen - Laulujoutsen
040 7142 181
sangsvanen.laulujoutsen (a) kronoby.fi

 kvarnbo ny