Kvarnbo daghem

kvarnboTranubäckståget 18
68500 KRONOBY

Dagvårdsledare

Veronica Forsén
040 6415 986
fornamn.efternamn@kronoby.fi

Verksamhet

Kvarnbo daghem består av 4 avdelningar Strandskatan, Strömstaren, Silvertärnan och Sångsvanen - Laulujoutsen. Avdelningarna Strandskatan och Strömstaren är för barn i åldern 1-3 år, medan Silvertärnan och Sångsvanen - Laulujoutsen är för barn i åldern 3-5 år.

Sångsvanen - Laulujoutsen är en tvåspråkig avdelning. Verksamheten är i första hand riktad till finskspråkiga barn, vars skolspråk kommer att vara finska, i andra hand tvåspråkiga barn med stark svenska, som behöver stärka sin finska och i tredje hand för svenskspråkiga barn som önskar språkdusch i finska.

Verksamheten bygger på egenvårdarmodellen och smågruppsverksamhet. Varje barn har sin egen dagvårdare och en egen liten grupp, som de hör till. I den egna gruppen har man samling och aktiviteter, man utforskar och upptäcker sin omgivning, man äter vid samma matbord osv. På så sätt skapas lugn och ro och barnen känner sig trygga, när det finns tid att se, lyssna och prata tillsammans. Under dagen hinner också hela avdelningen vara tillsammans.

Hos oss är det viktigt att

barnet känner sig tryggt, trivs och har det bra
varje barn upplever att personalen har sett och hört henne/honom under dagen
varje dag blir till en upplevelse för barnet
samarbetet med föräldrarna fungerar bra

Vi satsar på fri- och ledd lek både ute och inne, enligt barnens motoriska färdigheter.
Vi är måna om att ha fasta rutiner, för de medför trygghet och lugn i barngruppen.

Strandskatan
040 7142 166
strandskatan (a) kronoby.fi

Strömstaren
040 7142 170

stromstaren (a) kronoby.fi

Silvertärnan
040 7142 176
silvertarnan (a) kronoby.fi

Sångsvanen - Laulujoutsen
040 7142 181
sangsvanen.laulujoutsen (a) kronoby.fi