Lilla My daghem

lillamySäbråvägen 4
68500 KRONOBY

Vik. Dagvårdsledare

Anne-Mie Ranta
050 9130 854
fornamn.efternamn@kronoby.fi

Verksamhet

Daghem för barn i åldern 1 - 3 år. Dagsprogrammet varierar utgående från barnens intressen, behov och ålder. Mycket lek, sagostunder, samlingar, aktiviteter m.m. finns inbakade i dagsschemat.

Hos oss är det viktigt att:

Vi har en inbjudande och trygg miljö samt en lugn och vänlig atmosfär
Vi har en öppen famn för varje barn
Varje barn får utvecklas och lära sig i egen takt
Vi har en god föräldrakontakt
Vi utgår från barnens behov och uppmuntrar barnens nyfikenhet, fantasi och intressen
Vi har roligt tillsammans
Vi har mycket sång och musik, sagor, rim och ramsor, rörelse och skapande
Barnen får pröva på nya saker
Leken prioriteras

Personal
040 7142 196
lillamy (a) kronoby.fi