Näckrosens daghem

nackrosenParkvägen 3
68700 TERJÄRV

Dagvårdsledare

Susanne Högkvist
050 9130 859
fornamn.efternamn@kronoby.fi

Daghemmet är beläget i Terjärv kyrkbyn med utsikt över Heimsjön.

Verksamhet

Småbarnspedagogik för 1-5-åringar. Avdelningar: Dagsländan och Trollsländan samt Strandfyren/Rantamajakka.

Mål och värderingar

Leken har en central roll i vår verksamhet och genom den vill vi att barnen bevarar glädjen av att lära sig.
I vårt daghem vill vi betona vikten av att röra på sig. Vi håller jumppastunder, skidar, skrinnar mm.
Vi vill stöda och stärka barnets språkutveckling via rim, ramsor, sagor och samtal.
Vi bygger teman på barnens intresseområden och arbetar i små grupper.
5-åringarna besöker Mulle skogen.

Vi vill att barnen skall känna trygghet och jobbar i smågrupper enligt egenvårdarmodellen.

På Dagsländan är det viktigt

Att vi trivs och är trygga med varandra
Att alla blir uppmärksammade
Smågruppsindelning

På Trollsländan är det viktigt

Att alla trivs och blir sedda
Att jobba i smågrupper
Att vistas ute i alla väder
Att röra på oss ute och inne
Att varje barn ges utrymme för fri lek och kreativitet
Med ett gott föräldrasamarbete

Personal

Dagsländan
040 7142 206

dagslandan (a) kronoby.fi

Trollsländan
040 7142 205

trollslandan (a) kronoby.fi

Strandfyren/Rantamajakka
040 7142 209
strandfyren (a) kronoby.fi