Sjöglimtens daghem

Elisabethsvägen 1sjoglimtens
68700 TERJÄRV

Dagvårdsledare

Susanne Högkvist
050 9130 859
fornamn.efternamn@kronoby.fi

Daghemmet är beläget i kyrkbyn intill skolan.

Verksamhet

Dagvård för 4-6 åringar

Mål och värderingar

Det är viktigt att alla barn blir sedda och känner sig trygga hos oss. Vi arbetar enligt egenvårdarmodellen i små grupper. Vi vill erbjuda barnen en inbjudande miljö för kreativt skapande. Leken har en central roll i vår verksamhet och genom den vill vi att barnen bevarar glädjen av att lära sig. Vi rör på oss i ur och skur, både inne och ute. Genom dagliga sagostunder, rim, ramsor och spel tränas barnens språkliga utveckling.

Personal, Liljan
040 7142 207
liljan (a) kronoby.fi