Slottebo daghem

slotteboLille Skutt

Idrottsvägen 9
68500 KRONOBY

Vik. Daghemsföreståndare
Anne-Mie Ranta
050 9130 854
förnamn.efternamn@kronoby.fi

Verksamhet

Dagvård för 5-åringar

Mål och värderingar

Vi vill att barnet skall utvecklas till en självständig, nyfiken, trygg och fantasifull människa.
Leken har en central roll i vår verksamhet. I vårt arbetssätt utgår vi från barnets egen personlighet och tar tillvara barnets idéer och intressen genom tema-arbete och projekt, detta gör barnen delaktiga i verksamheten.
Vi vistas mycket ute i naturen, där vi genom lekar, iakttagelser och diskussioner tillsammans med barnen lär oss upptäcka naturens skönhet och möjligheter.
Vi betonar vikten av att röra på sig. Vi håller rörelsestunder, skidar, skrinnar mm.

Hos oss är det viktigt

Att varje barn känner sig tryggt, blir bekräftat och får en god självkänsla
Därför har vi valt att arbeta i smågrupper
Vår önskan är att alla ska ha roligt tillsammans

Lille Skutt
040 7142 188
lilleskutt@kronoby.fi

 

Rävlyan

Torpvägen/Idrottsvägen 9
68500 Kronoby

Verksamhet

Utomhuspedagogik för 4-5-åringar

Mål och värderingar

Vi vill att barnet skall utvecklas till en självständig, nyfiken, trygg och fantasifull människa.
Leken har en central roll i vår verksamhet. I vårt arbetssätt utgår vi från barnets egen personlighet och tar tillvara barnets idéer och intressen.
Vi tillbringar största delen av dagen ute i skogen, där barnen har möjlighet att upptäcka och utforska. Skogens naturmaterial lockar barnen till att använda sin fantasi och kreativitet.

Hos oss är det viktigt

Att barnen känner sig trygga, blir bekräftade och får en god självkänsla.
Att barnen lär sig hur man är en god kamrat.
Att barnen lär sig att värna om naturen.

Rävlyan
040 5840 270

ravlyan@kronoby

ravlyan7