Slottebo daghem

slottebo

Idrottsvägen 9
68500 KRONOBY

Dagvårdsledare

Magdalena Vattuaho
040 6415 986
fornamn.efternamn@kronoby.fi

Verksamhet

Dagvård för 5-åringar

Mål och värderingar

Vi vill att barnet skall utvecklas till en självständig, nyfiken, trygg och fantasifull människa.
Leken har en central roll i vår verksamhet. I vårt arbetssätt utgår vi från barnets egen personlighet och tar tillvara barnets idéer och intressen genom tema-arbete och projekt.
Vi vistas mycket ute i naturen, där vi genom lekar, iakttagelser och diskussioner tillsammans med barnen vill lära dem upptäcka naturens skönhet och möjligheter.
Vi betonar vikten av att röra på sig, vi håller jumppastunder, skidar, skrinnar mm.

Hos oss är det viktigt

Att varje barn känner sig tryggt och blir bekräftat och får en god självkänsla
Därför har vi valt att arbeta i smågrupper
Vår önskan är att alla ska ha roligt tillsammans

Personal, Lille Skutt
040 7142 188
lilleskutt (a) kronoby.fi

Rävlyan
040 5840 270
ravlyan@kronoby.fi