Småbo daghem

smaboSmåböndersvägen 667
68750 Småbönders

Verksamhet

Dagvård för barn i åldern 1 - 6.

Mål och värderingar

På daghemmet vill vi komplettera och stödja den fostran hemmet ger. Vi hjälper varje enskilt barn att bli självständigt, tryggt, hänsynsfullt och kreativt.
Vi ger varje barn tid och stöd att utvecklas i sin egen takt. Leken har en central roll i verksamheten.
Vi stöder språkutvecklingen genom rim, ramsor, sagor, sånger och diskussioner med barnen.
Vi går igenom viktiga händelser under året, men tar även fasta på barnens egna intressen.
Vi lär oss vardagsmatematik.
Vi upptäcker glädjen i att få röra på oss både inom- och utomhus i Småbönders vackra natur.

Förskolebarnen klättrar på Trulle stegen och tränar olika färdigheter inför skolstarten.
Vi samarbetar med närliggande byskolor samt Näckrosens daghem och förskola.

Hos oss är det viktigt

Barnen får känna sig trygga
Alla får vara med
Vi stöder varje enskilt barn i dess utveckling
Barnen får känna sig viktiga
Föräldrakontakten
Lära genom lek

Personal
040 7142 210
smabo.daghem (a) kronoby.fi