Solrosens daghem

solrosenKyrkbackavägen 16
68410 NEDERVETIL

Dagvårdsledare
Yvonne Rönnqvist
050 9130 853
fornamn.efternamn@kronoby.fi

Daghemmet består av fem avdelningar Lilla Björnen, Villekulla, Hoppetossan, Hannalund och Ollisbo.

Mål & Värderingar

Barnen är viktigast i verksamheten
Samarbetet mellan hem och daghem är viktigt för att alla ska känna sig trygga
Tydliga pedagogiska arbets- och tankesätt utvecklas genom personalens skolningar och implementeringen av planen för småbarnspedagogik
Vi använder närmiljön i verksamheten (skogsutflykter)

Personal

Lilla Björnen
040 7142 199
lillabjornen (a) kronoby.fi

Villekulla
040 714 2198
villekulla (a) kronoby.fi

Hopperossan
040 7142 201
hoppetossan (a) kronoby.fi

Hannalund
040 7142 202
hannalund (a) kronoby.fi

Ollisbo
040 714 2203
ollisbo (a) kronoby.fi