Solrosens daghem

solrosenKyrkbackavägen 16
68410 NEDERVETIL

Dagvårdsledare
Yvonne Rönnqvist
050 9130 853
fornamn.efternamn@kronoby.fi

Daghemmet består av fem avdelningar Lilla Björnen, Villekulla, Hoppetossan, Hannalund och Ollisbo.

Mål & Värderingar

Vi utgår från barnens behov och intressen och det är ett sätt för barnen att vara delaktiga i utformningen av verksamheten. Samarbetet med föräldrarna är också viktigt.

Vi tar fasta på smågruppsindelning i verksamheten för att skapa en trygg och harmonisk lärmiljö.

Utevistelse och fysiska aktiviteter är viktiga i den dagliga verksamheten. Vi gör regelbundet utflykter i närmiljön, t.ex. till skogen, sportplan, skidspår och bibliotek.

Personal

Lilla Björnen
040 7142 199
lillabjornen (a) kronoby.fi

Villekulla
040 714 2198
villekulla (a) kronoby.fi

Hopperossan
040 7142 201
hoppetossan (a) kronoby.fi

Hannalund
040 7142 202
hannalund (a) kronoby.fi

Ollisbo
040 714 2203
ollisbo (a) kronoby.fi