Familjedagvård

familjedagvardDagsprogrammet hos familjedagvårdarna varierar utgående från barnens behov och ålder. Mycket lek, sagostunder, samlingar, aktiviteter m.m. finns inbakade i dagsschemat.

I familjedagvården

- följer vi Kronoby kommuns plan för småbarnspedagogik
- vill vi stödja den fostran som hemmet ger
- har vi en trygg och inspirerande inlärningsmiljö
- möter vi barnen på deras egen nivå och ger dem möjlighet att utvecklas i sin egen takt
- stärker vi barnet genom att leka
- är det viktigt att klä vardagen i ord, lyssna och kommunicera med barnet
- utvecklas barnen att ta ansvar och vara ärliga

Mål & Värderingar

Att ge tid för varje barn och att de känner trygghet
Att vi har roligt tillsmmans
Att vara ute i naturen
Att lära sig att dela med sig