Stipendier

Hemortsstipendier

Ansökningstiden är i huvudsak 1.2 - 31.4 per år. Stipendierna beviljas så fort som möjligt efter inlämnande.

Stipendium beviljas den, som per 1.2 ansökningsåret är mantalskriven endast i Kronoby kommun och på heltid studerar vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Stipendiet beviljas efter ansökan, som bör åtföljas av studieintyg, en gång per år för hela kalenderåret.

Studieintyget från läroanstalten över att sökanden är närvaroanmäld till vårterminen bör vara daterat inom 1.2 - 30.4.

Stipendiet är riktat till ungdomar i ålder 18 - 29 år.

Förutsatt att anslag finns i budgeterna beviljas stipendiet åt samma person för sammanlagt högst 4 år.

Stipendiets storlek är € 150 år 2017.

Stipendieansöknings-blankett