Uppsökande ungdomsarbete

Vårt arbetsfält är Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre och du hittar oss vid
Musikcafé After Eight, Storgatan 6, Jakobstad.

Våra kontaktuppgifter:

Anna-Lena Starck
Musikcafé After Eight rf
044 7816 115
anna-lena@aftereight.fi

Åsa Lund
Kokkotyö-säätiö / RETRO
050 3765 660
asa.lund@kokkotyo.fi

 

Uppsökande ungdomsarbete: aftereight.fi/hello