Uppsökande ungdomsarbete

Vårt arbetsfält är Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre och du hittar oss vid
Musikcafé After Eight, Storgatan 6, Jakobstad.

Våra kontaktuppgifter:


Camilla Sjöskog tfn. 044 7054 678
Ida Westerlund tfn. 044 7476 968
Sari Backlund tfn. 044 7816 115

Uppsökande ungdomsarbete: aftereight.fi/hello