Bygga, bo & miljö

Kronoby kommun har mycket att erbjuda sina invånare. Servicenivån är god och det finns gott om aktiviteter och evenemang för alla.

Läs vår broschyr Med flyg till Kronoby!

Hyresbostäder

Fastighets Ab Kronoby Bostäder erbjuder trevliga hyresbostäder i Kronoby, Nedervetil och Terjärv. Fastighets Ab Heimsjöliden erbjuder hyresbostäder i Terjärv

kronobyvy

Flytta till Kronoby!

Kommunen kan erbjuda tomter till fördelaktiga priser. Det finns centralt belägna byggplanerade områden, med fina tomter.

Räntestödslån

NedervetilvyRäntestödslån beviljas åt privatpersoner som kan få räntestöd för att bygga sådana nya egnahemshus vars energiförbrukning är låg. Storleken på värmeförlusten skall definieras i samband med ansökan om bygglov.

Mera uppgifter fås från ara: http://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag

TerjarvvyMotion och friluft

Det finns ypperliga möjligheter till motion och friluftsliv i Kronoby. Inom kommunen finns det bl.a. ett mycket väl utvecklat naturstigsnätverk.