Biblioteket

Kronoby kommun har tre filialer. I samtliga filialer finns det kundterminaler på vilka man själv kan söka titlar. Vidare ges det möjlighet till Internet använding.
 
Besök bibliotekets egna web-sidor.