Inflyttarens ABC

Här kan du finna allt som kan tänkas vara till nytta ifall du funderar på att flytta till Kronoby. Kontakta tekniska kansliet angående lediga tomter, lägenheter, utrymmen etc.

Byggnadsinspektionen hjälper dig med bygglovsansökan. Från vårt blankettarkiv kan du även ladda ner t.ex. ansökningsblanketter för bygglov.

Vid vatten- och avloppsanslutning i Kronoby och vid avloppsanslutning i Nedervetil, tag kontakt senast 3 veckor innan planerad anslutning med Mikael Viklöv 050 384 5475 eller kansliet 040 7142 164. Blankett för ansökan fås från kansliet.

Vid vatten- och avloppsanslutning i Terjärv tag kontakt med Johan Grannabba tel. 0500-190091.

Avfallshanteringen sköts via Ekorosk.