Lediga tomter

Kronoby logo

Kronoby kommun har lediga bostadstomter och industritomter runt om i kommunen. Tomterna finns på detaljplaneområden och är i kommunens ägo.

Närmare uppgifter, tomtkartor eller utpålning av tomt fås av Dan Stenlund tel. 050 5624 924 eller fornamn.efternamn@kronoby.fi