Lediga tomter

Kronoby kommun har lediga bostadstomter och industritomter runt om i kommunen. Tomterna finns på detaljplaneområden och är i kommunens ägo.

Prislista

Tomt €/m2
Egnahemstomt 3,50
Område invid Påras skola 2,50
Fiskarholmen 4,50
Södra Lyttsbacka 4,00
Kaino 4,00
Radhustomt 4,80
   
Industritomt 3,00
Affärstomt
vid Flygfältsvägen tomt 1 kvarter 103
5,50

Närmare uppgifter, tomtkartor eller utpålning av tomt fås av Dan Stenlund tel. 0505624924 eller fornamn.efternamn@kronoby.fi

Kronoby logo