Lediga tomter

Kronoby kommun har lediga bostadstomter och industritomter runt om i kommunen. Tomterna finns på detaljplaneområden och är i kommunens ägo.

Prislista

Tomt €/m2  
Egnahemstomt 3,50  
Område invid Påras skola 2,50  
Fiskarholmen 4,50 Fiskarholemens lediga tomter till 50% (2,25 €/m2) fram tills 31.12.2017
Södra Lyttsbacka 4,00  
Kaino 4,00  
Radhustomt 4,80  
     
Industritomt 3,00  
Affärstomt 5,50 vid Flygfältsvägen tomt 1 kvarter 103

Kronoby logo

Närmare uppgifter, tomtkartor eller utpålning av tomt fås av Dan Stenlund tel. 0505624924 eller fornamn.efternamn@kronoby.fi