Lediga utrymmen/bostäder

Kommunens egna lediga

Kontorsutrymmen i f.d. Mejeriet, Kronobyvägen 9, Kronoby centrum.

Ta kontakt med tekn.chef. Bernt Storbacka tel. 040 714 2187
eller avdelningssekreterare, byggnader Carita Hellström 040 7142 161

E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi

Bostäder i fastighetsbolag:

Fastighets Ab Kronoby Bostäder

Fastighets Ab Kronoby Bostäder erbjuder hyresbostäder i Kronoby (Båskgränd),
Nedervetil (Hembo) och Terjärv (Veteranhuset).

 Disponent Annika Sandbacka tel. 040 4856 212

e-post: annika.sandbacka@kronoby.fi

Terjärv:  
Fastighet Ab Heimsjöliden

Disponent Terjärv Servicecentral Clas-Eirik Slotte 
tel. 06 8326 315