Tekniska kansliet

Tekniska kansliet är beläget på den andra våningen av kommungårdens södra del.

Position Ansvarsområde Namn Tel.
Teknisk chef Tekniska nämnden, vägar,
vatten och avlopp
Bernt Storbacka 040 7142 187
Fastighetsansvarig   Stefan Fagernäs 040 1385 653
Områdesansvarig   Kimmo Bodbacka 050 5669 819
Planläggare Tomtfrågor, reservering och försäljning.
Planläggning, utpålning,
marktäktsärenden
Dan Stenlund 050 5624 924
Arbetsledare Vägunderhåll Patrik Kultalahti 050 0162 007
Avdelningssekreterare   Carita Hellström 040 7142 161
Kanslist   Anja Riska 040 7142 160

 E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi

Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kronoby

Öppet: Måndag - fredag 08:00 - 16:00