Fastighets Ab Kronoby Bostäder

WP 20170704 10 54 54 Pro

Fastighets Ab Kronoby Bostäder är ett kommunalt ägt fastighetsbolag som erbjuder hyresbostäder i radhus och våningshus runt om i Kronoby kommun. Uppgiften för Fab Kronoby Bostäder är att skapa en god boendemiljö för kommunens invånare. Vi vill erbjuda högklassiga hyreslägenheter och vår vision är att skapa attraktiva helheter som svarar mot invånarnas behov.

Kronoby är en trevlig kommun med ypperligt läge och vackra boendemiljöer. Om du uppskattar naturen, tryggheten  och lugnet men ändå sätter värde på att ha basservicen nära, är Kronoby rätt plats att bo på! Till både Karleby och Jakobstad är det kort avstånd, och tack vare flygfältet är det lätt att resa, både i jobbet och på fritiden.

Fastighets Ab Kronoby Bostäder har i dagsläget 100 bostäder, och i vårt bostadsbestånd finns hem för alla behov; ettor, tvåor, treor samt även större familjebostäder.

Fördelning av bostäderna inom kommunen:

Kronoby - Båskgränd, 65 bostäder fördelade på fyra våningshus.
Nedervetil - Hembo, 27 bostäder fördelade på fyra radhus.
Terjärv - Veteranhuset, 8 bostäder fördelade på två radhus.

Fastighets Ab Kronoby Bostäder hemsida med mera information och blanketter hittas här.