Felanmälan

Meddela om uppdagade fel och / eller störningar i huset.

 

 

Tekniska problem kan meddelas direkt till fastighetsservicen.
Telefonnummer finns i trapphuset.