Länkar

Vädret i Kronoby

Sidan innehåller utförliga uppgifter om vädret i Kronoby

www.suomi.fi/svenska

En gemensam adress för den offentliga förvaltningens webbtjänster.

www.suomi.fi

Inrikesministeriets, finansministeriets och olika myndigheters gemensamt utvecklade serivicekanal.

www.kommunerna.net

Kommunernas viktigaste experttjänster och databanker, kommunnyheter, kommunala evenemang, förevisningar och kontaktuppgifter

www.fpa.fi

Rättigheter och skyldigheter som socialskyddet ger.

www.skatt.fi

Svar på ofta förekommande frågor. Inlämnande av skattedeklarationer

www.te-tjanster.fi

Lediga arbetsplatser.

www.poliisi.fi

Nöd- och servicenummer. Direkt länk till tillståndsförvaltningen: pass, identitetskort, körkort, skjutvapentillstånd, lotteritillstånd och tillstånd för penninginsamling

www.maistraatti.fi

Magistraternas tjänster med instruktioner och kontaktuppgifter samt möjlighet att ge respons.

www.vaestorekisterikeskus.fi

Flyttanmälan kan göras på en blankett som kan skrivas ut från webbsidorna eller elektroniskt med ett identitetskort

www.byar.fi

Takorganisation för byar i Svenska Österbotten. Bla. Kortjärvi och Nedervetil som båda finns i Kronoby kommun har egna hemsidor.