Medborgarinstitutet

 

mi

Kronoby medborgarinstitut kansli finns beläget vid Kronoby folkhögskola. Besök MI:s egna web-sidor och bekanta dig med aktuella kurser. Medborgarinstitutet