Avgifter

För behandling av tillstånd, anmälningar och andra ärenden enligt miljöskyddslagen (527/2014), vattenlagen (587/2011) samt miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) tar den kommunala miljövårdsmyndigheten ut en behandlingsavgift enligt godkänd taxa.

Godkänd taxa