Blanketter

Ansöknings- och anmälningsblanketter för olika ändamål finns på statens miljöförvaltnings www-sidor.

Blanketter finns bl.a. för

- Miljötillståndsansökan
- Registrering (energiproduktionsanläggningar, bränsledistributionsstationer, asfaltstationer)
 -Anmälan om vattenbyggnadsarbete (muddring)
- Miljövård inom jordbruket (bl.a. anmälan om lagring av gödsel i stack)
- Ansökan om vatten- och avloppsunderstöd
- Utredning om avloppsvattensystem, drift- och serviceanvisningar samt dagbok
- Övervaknings- och belastningsblanketter (bl.a. årssammandrag)