Vid inflyttning

Uthyrningspolicy och inflyttning vid Fastighets Ab Heimsjöliden

Bostadsansökan            

Du ansöker om bostad hos Fastighets Ab Heimsjöliden genom att fylla i blanketten för ansökan om bostad eller via nätet. Som hyresgäst bör du ha fyllt 18 år.

Betalningsförmåga        

Betalningsförmåga för att kunna erlägga hyra för efterfrågad bostad ska kunna styrkas med uppgift om lön, pension, bankmedel, sjukpenning, arbetsmarknadsstöd/arbetslöshets-ersättning eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram.

Betalningsanmärkning 

Om det gäller ett mindre belopp, som inte får vara hyresskuld hos Heimsjöliden eller någon annan, och den är betald, kan vi överväga att godkänna hyresansökan. Annars tackar vi nej till hyresgäster med betalningsanmärkningar. Kreditupplysning tas på alla nya hyresgäster.

Referenser                      

Referenser från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare ska vid anmodan kunna uppvisas.

Störningsfritt boende     

Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende hos Kronoby bostäder eller andra hyresvärdar de senaste tre åren.

Säkerhet                          

Vi tillämpar ett system med garanti motsvarande en månads hyra. Vid utflytt återbetalas garantin enligt vissa villkor (se att komma ihåg vid utflyttning). Garantin måste betalas innan inflyttningen påbörjas! Borgensförbindelse av två personer kan ersätta hyresgaranti.

Hemförsäkring                

I samband med att kontrakt tecknas måste intyg om giltig hemförsäkring uppvisas. Försäkringsbolagets namn skall antecknas i avtalet.

Betalning av hyra           

Hyran betalas alltid i förskott, vanligtvis den 5:e dagen i månaden. Bankgiron för hyresbetalningar fås på posten inom några dagar efter att kontrakt skrivits.

Elavtal                              

För att göra det så bekvämt som möjligt i samband med inflyttningen meddelar vi till elverket att ni flyttat in. På så sätt får ni elräkningen direkt hem. Vill ni inte ha denna tjänst – meddela om det senast i samband med att kontraktet skrivs.

Flyttanmälan                   

Flyttanmälan görs på www.flyttanmälan.fi eller på närmaste postkontor eller vid magistraten. Flyttanmälan måste enligt lag göras senast en vecka efter att ni flyttat in, men för att posten ska komma fram behöver ni göra den redan en vecka innan ni flyttar in.

Besiktning                       

Hyresgästen och besiktningsmannen besiktigar gemensamt lägenheter i samband med att kontraktet undertecknas. Eventuella fel och brister i lägenheten antecknas.

Diskmaskin                      

Diskmaskin får endast installeras med tillåtelse av Fastighets Ab Heimsjöliden och den bör installeras av yrkesfolk. Skåp och skåpdörrar vid eventuellt borttagna skåp bör bevaras.

Nycklar                             

Fler nycklar kan mot ersättning fås av Fastighets Ab Heimsjöliden. Nycklar får aldrig kopieras direkt av hyresgästen.

Val av hyresgäst             

Fastighets Ab Heimsjöliden förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst.