Vid utflyttning

Att komma ihåg vid utflyttning

Uppsägning                    

Vid uppsägning av hyresavtal gäller 30 dagars uppsägningstid räknat från den sista dagen den månad som vi fått meddelande om uppsägningen. Uppsägningen meddelas alltid skriftligen till Fastighets Ab Heimsjöliden. I samband med detta kommer vi överens om vilken dag utflyttningen sker.

 Besiktning                       

Då lägenheten är tömd och städad kommer vi att göra en besiktning av lägenheten. Besiktningsmannen och hyresgästen kommer överens om en tidpunkt när båda är på plats för att utföra besiktningen. Besiktningsmannen granskar att lägenheten är tömd och att städningen utförts enligt direktiven. Samtidigt granskas om åverkan har gjorts på lägenheten. Ifall lägenheten inte godkänns bör åtgärder vidtas enligt vad besiktningsmannen meddelar.

Ersättning                        

Ersättning debiteras för skador och åverkan utöver normalt slitage. Garantin används i första hand till att ersätta dylika skador. Ifall vi blir tvungna att transportera bort överblivna möbler eller dylikt dras även kostnaden för detta bort från garantin. Detsamma gäller om vi blir tvungna att anlita städtjänst för att städa lägenheten.

Utflyttning                        

Ifall lägenheten inte är tillänglig enligt det datum som överenskommits som utflyttningsdatum kan ersättning krävas för att nästa hyresgäst inte kan flytta in. Kom ihåg att göra flyttanmälan.

Hyresbetalning               

Betala hyran fram till att uppsägningstiden gått ut. Har för mycket hyra erlagts, betalas den tillbaka.

Flyttstädning

Bostadens flyttstädning görs före besiktningen före utflyttning. Om hyresgästen försummar städningen helt eller delvis faktureras kostnaderna för ny städning.

 Nycklar                              

Alla nycklar bör returneras enligt givna instruktioner.