Projekt för byggnads- och fastighetsskatteregister

Kronoby kommun har inlett ett projekt tillsammans med regionens kommuner i vilket man uppdaterar byggnads- och fastighetsregistren. Tanken är att inventera byggnads- och fastighetsbeståndet för att möjliggöra en jämlikare fastighetsbeskattning för kommunens invånare. Det praktiska arbetet inleds 2018 och mera information om projektet ges efter hand.

Kommunens projektgrupp:
Alex Fröjdö, projektledare                      
Greger Särs, byggnadsinspektör                                   
Dan Stenlund, planläggare                      
Annika Sandbacka, fastighetsförvaltare 

Vid frågor, kontakta
Alex Fröjdö                       tel. 040 6790 375                e-post: alex.frojdo@kronoby.fi

Januari 2018: Det praktiska arbetet har påbörjats och kommunen granskar för tillfället fritidsfastigheter kring Larsmosjön. Fastighetsägare meddelas per post innan mätgruppen besöker fastigheterna.