KNT-Net

Sedan år 2007 har vi inom vår kommun ett egen fiberandelslag –KNT-Net – som erbjuder fiberanslutningar inom hela Kronoby kommun. Andelslaget KNT-Net grundades vid Seljes den 2.5.2007 och i oktober 2008 påbörjades byggandet av optiskt fibernät. Idag – 10 år senare - täcker KNT-Nets fibernät i stort sett hela Kronoby kommun vilket innebär att ca. 90 % av alla hushåll i kommunen har möjlighet att ansluta sig till fibernätet. KNT-Net har idag ca 730 anslutna hushåll, fastighetsbolag, lägenheter, församlingar och företag. KNT-Net säljer inga egna tjänster – såsom Internet, IPTV eller telefoni – utan dessa tjänster köps idag av JNT. Kronoby kommun har aktivt varit med och understött KNT-Net under de mest intensiva planerings- och byggnationsåren.

Länk till KNT-Nets websida.