Integrationsporten

Integrationsenheten i Jakobstadsnejden har öppnat infopunkten Integrationsporten. ”Porten” finns i integrationsenhetens utrymmen med ingång från Alholmsgatan.

Infopunkten ger alla registrerade invandrare oberoende invandringsorsak information och handledning om det finländska samhället.

Integrationsporten är Jakobstadsnejdens gemensamma infopunkt och betjänar alla registrerade invandrare i Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo.

Mer information om Integrationsporten finns här:

Integrationsporten