Räddningsverket

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

Räddningsområdet består av 11 kommuner. Som värdkommun för räddningsväsendet fungerar Karleby stad. Räddningsområdet fördelar sig administrativt i tre verksamhetsområden.

I nödsituationer ring alltid till 112

Du ska alltid ringa nödnumret i brådskande, verkliga nödsituationer som är livshotande eller hotar din egen eller någon annans hälsa eller egendom eller miljön samt när något sådant befaras. Ring nödnumret 112 t.ex. i följande situationer:

  • När du har råkat ut för en bilolycka eller blivit vittne till en sådan. 
  • När du upptäcker en eldsvåda. 
  • När du upptäcker ett inbrott.
  • När du vill meddela polisen om ett pågående brott. 
  • Om du är osäker på ifall det är en nödsituation eller inte är det alltid bättre att ringa nödnumret 112 än att låta bli.

I Kronoby kommun finns 3 brandstationer

Kronoby brandstation
Kronobyvägen 9
68500 KRONOBY
Stationsmästare Malin Åminne
fornamn.efternamn@kokkola.fi
Tel. 040 8065 301

Nedervetil brandstation
Murickvägen 8
68410 NEDERVETIL

Terjärv brandstation
Norra Terjärvvägen 15
68700 TERJÄRV