Linkkejä

Keski-Pohjanmaan yrittäjät: www.yrittajat.fi

Concordia: concordia.jakobstad.fi/

Työ- ja elinkeinotoimisto: Vapaita työpaikkoja Kruunupyyssä

Uusyrityskeskus Keski-Pohjanmaa: FIRMAXI

Pohjanmaan kauppakamari: www-osoite

Maaseutuvirasto: mavi.fi

Maaseutuvirasto Vipu-ohjelma: Vipu

Maaseutuviraston lomakkeet: suomi.fi

Elintarvikevirasto Evira: evira.fi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pohjanmaan ELY-keskus

Maatalousyrittäjien eläkelaitos: mela.fi

Maa- ja metsätalousministeriö: mmm.fi