Kiinteistöjen kartoittaminen

Kruunupyyn kunta toteuttaa seudun muiden kuntien tapaan projektin, jossa päivitetään rakennus- ja kiinteistörekisteriä. Tavoitteena on kartoittaa rakennus- ja kiinteistökanta, jotta rekisteri pitää paikkansa todellisen tilanteen kanssa. Kartoitus koskee kaikkia rakennettuja kiinteistöjä kunnassa.

 

Käytännön tarkastukset aloitettiin tammikuussa 2018 ja ne jatkuvat kunnes kaikki rakennukset kunnassa on kartoitettu. Omistajille ilmoitetaan kirjeitse ennen maastomittausten suorittamista. Omistajatiedot saadaan suoraan lainhuutorekisteristä. Maastomittaukset ovat ainoastaan ulkoinen katsaus eikä vaadi omistajan läsnäoloa. Liha-, maito- ja turkistilojen omistajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti tapaamisen järjestämistä varten.

 

Kartoitettavia rakennuksia ovat muun muassa asuintalot, talousrakennukset, teollisuuskiinteistöt, maatalousrakennukset ja vapaa-ajan asunnot. Kaikki 6 m² tai  suuremmat rakennukset rekisteröidään. Poikkeuksena tästä ovat saunat, jotka  rekisteröidään kaikki kokonaispinta-alan koosta huolimatta. Vanhat vilja-aitat ja metsäladot, joita ei enää käytetä tai jotka katsotaan arvottomiksi, ei rekisteröidä. Pinta-alan ja varustetason tietojen korjaamisen lisäksi tehdään tarvittavat muutokset osoite- ja asuntotiedoissa.

 

Kiinteistövero koskee tavalla tai toisella myös kiinteistöjä, joissa on rakennuspaikka. Tarkistamalla ja päivittämällä rakennusrekisteri mahdollistetaan samalla tasapuolisempi ja oikeudenmukaisempi verotus. Kaikki rakennukset, jotka eivät ole rekisterissä, eivät ole luvattomia. Erityisesti vanhat rakennukset puuttuvat usein rekisteristä. Luvan vaatimista rakennuksista ilmoitetaan rakennustarkastukselle.

 

Kunnan projektiryhmä:
Linda Svartsjö, projektiohjaaja puh. 040 6790 375
Greger Särs, rakennustarkastaja
Jukka Aarnio, apulaisrakennustarkastaja
Dan Stenlund, kaavoittaja

 

Linkit


Veroviraston sivu kiinteistöverosta

 

Veroviraston sivu syventävistä ohjeista koskien kiinteistöveroa

 
Kiinteistöverolaki

 
Väestörekisterikeskus