Ilmoittautuminen ruotsinkieliseen esiopetukseen

 

 

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

 

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu 15.3 - 28.3.2021 Wilman kautta. Kotiin lähetetään kirje Wilman sisäänkirjautumisohjeilla.
Suomenkielistä esiopetusta toivovat hakevat itse paikkaa Kokkolasta tai Kaustiselta.

 

Esikoulun lisäksi järjestetään varhaiskasvatusta esikoulun yhteydessä. Söderby - Jeussen alueen lapsille voidaan järjestää varhaiskasvatusta myös Jeussenin päiväkodissa. Småböndersin alueen lapsille voidaan järjestää varhaiskasvatusta myös Småbon päiväkodissa. Haku tehdään sähköisesti tämän linkin kautta.