Tietoa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

 

 

Kruunupyyn kunta on valittu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi. Kokeilulain 4 §:n mukaisesti kaikki vuonna 2016 syntyneet lapset, jotka asuvat kokeilukunnassa, kuuluvat kohderyhmään.

 

Teerijärven alueeseen kuuluvat lapset kuuluvat koeryhmään, jotka osallistuvat kokeiluun Sjöglimtenin päiväkodissa. Kaikki muut lapset muodostavat verrokkiryhmän, mikä tarkoittaa sitä, että he seuraavat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen normaalia lainsäädäntöä.

 

Sekä koeryhmä että verrokkiryhmä sisältyvät kokeiluun liittyvään seurantatutkimukseen (10 § kokeilulaissa). Seurantatutkimuksen tutkijat ottavat yhteyttä huoltajiin myöhemmin.

 

Opetushallitus ylläpitää kokeilurekisteriä, jossa on muun muassa tietoja lapsesta, toimintapaikasta sekä tieto siitä kuuluuko lapsi koe- vai verrokkiryhmään. Kokeilulain 9 §:n mukaan huoltajat eivät voi estää tietojen lisäämistä rekisteriin.

 

Koeryhmä saa päätöksen osallistumisesta koeryhmään, esitteen kokeilusta sekä ohjeet siitä kuinka kokeiluun haetaan.

 

Verrokkiryhmä saa päätöksen verrokkiryhmään osallistumisesta.

 

Päätökset lähetetään postitse v.16 kotiosoitteeseen.

 

Lisätietoja ministeriön kotisivuilta tästä linkistä.

 

 

crayons 1445053 1920