Fakta

VAPEN

Vapenbeskrivning: "I rött fält ett krönt klöverkors vars nedre arm bildar en störtad plogbill, allt i guld"

Kronoby kommun grundades 1969 genom sammanslagning av kommunerna Kronoby, Nedervetil och Terjärv.

Kommunens areal Total areal 750,7 km²
Invånartal 1.1.2018 6 538
Kommunfullmäktige Politisk fördelning:     SFP                    16
                                            Pro Kronoby   10
                                            KD                        1
Kommunfullmäktiges ordförande Bengt-Johan Skullbacka
Kommunstyrelsens ordförande Liane Byggmästar
Kommundirektör Malin Brännkärr
   
Inkomstskatteprocent 21,25 %
Upplåning 3 165 €/invånare
Arbetslöshet 6,6 % i juli 2017
Näringsstruktur: Primärnäringar 11,5 %
  Industri               31,5 %
  Tjänster               47,7 %
Kommunkod 288
Språklig fördelning Svenska           79,0 %
  Finska              18,1%
  Övriga språk      2,9 %
   
Regionförvaltningsverk Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Näringsliv och arbetskraft Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
  Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
  Skogscentralen, Södra serviceområdet
Ordningsväsendet Österbottens tingsrätt
  Magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad
  Polisinrättningen i Österbotten
  Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
  Västra Finlands militärlän, Österbottens regionalbyrå
Skattedistrikt Västra Finlands skattebyrå, Jakobstads kontor
Social- och hälsovård Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt
  Karleby värdkommun för social- och hälsovården fr.o.m. 1.1.2009
  Vasa arbetarskyddsdistrikt
  Folkpensionsanstalten, Karleby serviceställe
Planering, regional indelning Österbottens förbund
  Lantmäteriverket, Karleby serviceställe
  Trafikverket, Vasa verksamhetsställe
Infrastruktur Karleby-Jakobstad flygplats
  Karleby järnvägsstation
  Bennäs järnvägsstation
  Europaväg/Riksväg 8
  Riksväg 13