Annan offentlig service

Polisens betjäningsbyrå

OBS! Polisens tillståndsservice i Kronoby är stängd tillsvidare, tillståndsärenden kan skötas vid närmaste polisstation (Karleby, Jakobstad eller Kaustby)
Tel. 029 5440 511 (växel), www.polisen.fi

Familjerådgivning

Det finns många tillfällen i livet när saken faktiskt blir bättre om man kan tala om det som tynger med någon i förtroende. Till exempel när det är kris i parrelationen, när familjen har problem, när det gör ont att växa som människa. Då finns familjerådgivningsbyrån till för att hjälpa.

Har du behov av något av detta. Ta kontakt!

Du kan boka tid per telefon 040 3100 485, säkrast mån-ons kl. 9-12.

E-post: jakobstad.familjeradgivning(at)evl.fi
Vid sändning av e-post ersätts beteckningen (at) med tecknet @.

Familjerådgivningsbyrån finns på Storgatan 14 C 4 vån. i Jakobstad.

Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå

Intressebevakning

En intressebevakare kan behövas när en persons själsförmögenhet har försvagats till följd av t.ex. sjukdom eller hög ålder så att han/hon inte själv förmår bevaka sina intressen eller sköta sin angelägenheter. En intressebevakare förordnas dock bara om det inte går att sköta angelägenheterna på något annat sätt.

Jakobstad verksamhetsställe tar hand om den allmänna intressebevakningen för invånarna i Kronoby.

Rättshjälp

Rättshjälpen innebär att en medborgare kan få ett biträde som hjälper till i en rättslig angelägenhet och att biträdet helt eller delvis bekostas med statens medel. Rättshjälpen omfattar alla slags rättsliga angelägenheter.

Kontaktuppgifter:

Jakobstad verksamhetsställe

Kanalesplanaden 1
68601 JAKOBSTAD
Tel: 029 566 1260
Fax: 029 566 1269

e-post: pohjanmaa.edunvalvonta(at)oikeus.fi eller pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi
Vid sändning av e-post ersätts beteckningen (at) med tecknet @.

www.oikeus.fi

Konkurrens- och konsumentverket

I Konkurrens- och konsumentverkets uppgifter ingår att verkställa konkurrens- och konsumentpolitiken, att se till att marknaden fungerar, att verkställa konkurrenslagen och EU:s konkurrensregler och att trygga konsumenternas ekonomiska och rättsliga ställning.

Konsumentrådgivning, reklamationer och medling i tvister

Kontakta konsumentrådgivaren (som verkar i magistraterna) ifall du behöver råd och instruktioner. Konsumentrådgivningens telefonnummer är 029 553 6902 mån-fre kl. 9.00 - 15.00.

www.konsumentradgivning.fi

Social- och patientombud

Social- och patientombudsman för Karleby och Kronoby Social- och hälsovårdsservice är specialsjukskötare, Tina Sandström.

Ombudsmannen är anträffbar per telefon måndagar och tisdagar kl. 9.00-12.00 och torsdagar kl. 12.00-15.00. Personliga besök alltid med tidsbeställning.

Social- och patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria.

www-adress

Tina Sandström
Karleby hälsocentral, Mariegatan 28 (3 våning), 67200 Karleby
Tfn 044 723 2309

Skuldrådgivning

Om du har betalningssvårigheter eller har råkat i en kris med att betala dina skulder lönar det sig att ta tag i saken med detsamma. Om man dröjer med att ta tag i saken, förvärras läget och ränte- och indrivningskostnaderna ökar.

Kronoby kommun har avtal med Jakobstad om skuldrådgivning.

Kontaktupgifter:

Skuldrådgivaren Aila Kronqvist
Tel: 06 7863 283 eller gsm 044 7851 283
e-post: aila.kronqvist(at)jakobstad.fi

Vid sändning av e-post ersätts beteckningen (at) med tecknet @.

Aila Kronqvist är säkrast anträffbar per telefon vardagar kl. 9.30 - 11.30.

Aktion Österbotten

Aktion Östebotten erbjuder hjälp i frågor som gäller landsbygdsutveckling och byaverksamhet.

På plats i Pedersöre, Landsbygdens hus, finns Emma Wester och Isabella Wiklund som ger råd i landsbygdsutvecklingsfrågor.

Välkomna in och diskutera byafrågor.

Karl-Gustav Byskata
Aktion Österbotten, Leaderrådgivare/Byaombud
0400 388 530
www.aktion.fi