Beredning av landskapsreformen

 

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har den 26 maj 2017 gett landskapen anvisningar om hur reformen skall verkställas i brett samarbete på området.  I Österbotten är det Österbottens förbund som ansvarar för samordningen av reformen.  Eftersom den omfattande reformen också täcker social- och hälsovården är det viktigt att det ända från början finns tillräckligt med information om beredningen.  De många rörliga delarna i processen kräver öppen och tydlig kommunikation på landskapsnivå till olika målgrupper.

 

Reformens riksomfattande webbplats

Reformen på kommunförbundet.fi

Information från Österbottens förbund