Bildningssektorn

Bildningschef

Tony Widjeskog

040 6610 169

Dagvårdschef

Carina Ahlström

050 3045 021

Skolpsykolog

Erica Ivars

050 3135 458

Specialbarnträdgårdslärare

Denice Hansson

050 5149 333

Avdelningssekreterare

Johanna Jakobsson

040 7142 158

Kanslist

Simon Riska

040 7142 155

Fritidsbyrån

   

Fritidskoordinator

Hanna Lindholm

040 8679 739