Byggnadsinspektionen

Blanketter som behövs för ansökan om bygglov hittas på adressen: www.suomi.fi

Blankett för ansökan om bygglov, rivningslov, åtgärdstillstånd eller tillstånd för miljöåtgärder eller åtgärdsanmälan.
Inlämnas i ett (1) exemplar

Blankett för att ansöka om rätt att verka som ansvarig arbetsledare. Fungerar också som anmälan.
Inlämnas i två (2) exemplar

Blankett för att meddela grannar om byggprojektet och om att tillståndsansökan är anhängig.
Inlämnas i ett (1) exemplar per granne

RH 1 blankett
Den som ansöker om bygglov fyller i blanketten (MBL 147 §) och returnerar den till kommunens byggnadstillsynsmyndigheten jämte de övriga handlingar som behövs vid byggtillståndsförfarandet.
Inlämnas i ett (1) exemplar

RH 2 blankett
Blanketten ifylls vid Byggprojektanmälan (RH1) för lägenheter och alltid med utvidgning eller ändringsarbete då nuvarande bostadslägenetsuppgifter ändras.
Inlämnas i ett (1) exemplar

 

Tilläggsinformation:
Byggnadsinspektör Greger Särs, 0500 269746 (fornamn.efternamn@kronoby.fi)