Kultur och fritid

Blanketter i PDF-format för ansökningar och redovisningar om olika bidrag inom kultur- och fritidssektorn:

Understödsannonser i programblad och dylikt

Ansökningsblanketter

Blanketterna publiceras efter bildnings- och fritidsnämndens beslut om bidrag för 2018 i månadsskiftet mars-april.

Verksamhetsbidrag

Hyresbidrag för ungdom

Bidrag för ledarutbildning

Projektbidrag

Kartbidrag för idrott

Bidrag för motion för specialgrupper

Renoveringsbidragsansökan

Toimnta-avustushakemus

Specialmotionskort - Eritysliikuntakortti

Grunder för beviljande av specialmotionskort

Redovisningsblanketter

Redovisningsblankett - Kultur i vården

Redovisningsblankett - Projektbidrag

Redovisningsblankett - Uppvärmning av klubbstugor