Kultur och fritid


Observera att alla ansökningar skall ha handskriven underskrift och att det skall skickas i pappersform till Kommungården/Fritidskoordinatorn (Säbråvägen 2, 68500 Kronoby).

De föreningar som söker om verksamhetsbidrag kan istället för att skicka in verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsplan fylla i ett Föreningskick verktygsduk. Tanken är att styrelsen tillsammans fyller i verktygsduken där man skall på ett konkret sätt fundera på sin verksamhet från olika synvinklar.

Verktygsduken kan hämtas från Kommungården. Vid behov kan den skickas med posten.

Vid frågor kontakta fritidskoordinatorn 040 8679 739.

Idrottssektorn

       
Ansökan om
Inlämnas   Redovisning av
Inlämnas
Verksamhetsbidrag 18.3.2019      
Projektbidrag 18.3.2019   Projektbidrag 30.11.2019
Renoveringsbidrag 18.3.2109   Renoveringsbidrag 30.11.2019
Kartbidrag 18.3.2019   Kartbidrag 30.11.2019
Ledarutbildning 31.10.2019      
Uppvärmningsbidrag 31.10.2019      
      Bränsle till skidspår 30.11.2019
Vandringsleder 18.3.2019   Vandringsleder 30.11.2019
Simhallskostnader 18.3.2019      
Specialgrupper 18.3.2019   Specialgrupper 30.11.2019
         

Kultursektorn

       
Ansökan om
Inlämnas   Redovisning av
Inlämnas
Verksamhetsbidrag 18.3.2019      
Projektbidrag 18.3.2019   Projektbidrag 30.11.2019
Marknadsföringsbidrag 18.3.2019   Marknadsföringsbidrag 30.11.2019
      Kultur i vården  
         

Ungdomssektorn

       
Ansökan om
Inlämnas   Redovisning av
Inlämnas
Verksamhetsbidrag 18.3.2019      
Projektbidrag 18.3.2019   Projektbidrag 30.11.2019
Renoveringsbidrag 18.3.2019   Renoveringsbidrag 30.11.2019
Uppvärmningsbidrag 31.10.2019      
Ordningsvaktsskolning 31.10.2019      

Grunder för beviljande av specialbidrag för simhallsbesök

Blanketter i PDF-format för ansökningar och redovisningar om olika bidrag inom kultur- och fritidssektorn:

Understödsannonser i programblad och dylikt

Enligt dataskyddsförordningen (EU 679/2016) registreras era uppgifter för behandling av ansökningen/redovisningen