Kultur och fritid

Blanketter i PDF-format för ansökningar och redovisningar om olika bidrag inom kultur- och fritidssektorn:

Understödsannonser i programblad och dylikt

Ansökningsblanketter

Blanketterna publiceras efter bildnings- och fritidsnämndens beslut om bidrag för 2018 i månadsskiftet mars-april.

Idrottssektorn

       
Ansökan om
Inlämnas   Redovisning av
Inlämnas
Verksamhetsbidrag 13.4.2018      
Projektbidrag 13.4.2018   Projektbidrag 15.12.2018
Renoveringsbidrag 13.4.2108   Renoveringsbidrag 15.12.2018
Kartbidrag 13.4.2018   Kartbidrag 15.12.2018
Ledarutbildning 31.10.2018      
Uppvärmningsbidrag 31.10.2018      
      Bränsle till skidspår 15.12.2018
Vandringsleder 13.4.2018   Vandringsleder 15.12.2018
Simhallskostnader 13.4.2018      
Specialgrupper 13.4.2018   Specialgrupper 15.12.2018
         

Kultursektorn

       
Ansökan om
Inlämnas   Redovisning av
Inlämnas
Verksamhetsbidrag 13.4.2018      
Projektbidrag 13.4.2018   Projektbidrag 15.12.2018
Marknadsföringsbidrag 13.4.2018   Marknadsföringsbidrag 15.12.2018
      Kultur i vården  
         

Ungdomssektorn

       
Ansökan om
Inlämnas   Redovisning av
Inlämnas
Verksamhetsbidrag 13.4.2018      
Projektbidrag 13.4.2018   Projektbidrag 15.12.2018
Renoveringsbidrag 13.4.2018   Renoveringsbidrag 15.12.2018
Uppvärmningsbidrag 31.10.2018      
Ordningsvaktsskolning 31.10.2018      

Grunder för beviljande av specialbidrag för simhallsbesök

Enligt dataskyddsförordningen (EU 679/2016) registreras era uppgifter för behandling av ansökningen/redovisningen