Kultur och fritid

Blanketter i PDF-format för ansökningar och redovisningar om olika bidrag inom kultur- och fritidssektorn:

Understödsannonser i programblad och dylikt

Ansökningsblanketter

Verksamhetsbidrag

Hyresbidrag för ungdom

Bidrag för ledarutbildning

Projektbidrag

Kartbidrag för idrott

Bidrag för motion för specialgrupper

Renoveringsbidragsansökan

Toimnta-avustushakemus

Specialmotionskort - Eritysliikuntakortti

Grunder för beviljande av specialmotionskort

Redovisningsblanketter

Redovisningsblankett - Kultur i vården

Redovisningsblankett - Projektbidrag

Redovisningsblankett - Uppvärmning av klubbstugor

Kultur- och fritidsnämnden anslår understöd att sökas enligt följande:

Kultursektorn

1. Verksamhetsbidrag till föreningar med kultur som huvudsaklig verksamhet. Ej för verksamhet som ingår i MI:s kursprogram.
2. Projektbidrag för kulturprojekt inom kommunen. Kan även sökas av fria grupper och enskilda.
3. Marknadsföringsbidrag för kulturevenemang inom kommunen.
4.

Kultur i vården för föreningars och fria gruppers kulturella uppträdanden vid boendeplatser och vårdinrättningar inom Kronoby kommun.

Sista ansökningsdag för punkterna 1-2 är 31.3.2017 kl.16.
Punkt 3-4 kan sökas under hela året (så länge budgetmedel finns).

Ungdomssektorn

1. Verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar. Ej för verksamhet som ingår i MI:s kursprogram.
2. Projektbidrag till fria ungdomsgrupper, ungdomsföreningar m.fl. som ordnar verksamhet för ungdomar.
3. Renoveringsbidrag för föreningars ungdomsutrymmen.
4. Hyresbidrag till ungdoms- och byahemsföreningar, som upplåter sina lokaler för ungdomsverksamhet
5. Bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning till ungdomsföreningar som deltar i ordningsvaktskurser eller annan ledarutbildning.

Sista ansökningsdag för punkterna 1-3 är 31.3.2017 kl.16.
Sista ansökningsdag för punkterna 4-5 är 31.10.2017 kl.16.

Idrottssektorn

1. Verksamhetsbidrag till föreningar med motion/idrott som huvudsaklig verksamhet.
2. Projektbidrag, speciellt för projekt som främjar det lokala utbudet av motionsaktiviteter.
3. Kartbidrag för framställning av orienteringskartor.
4. Bidrag för motion för specialgrupper till föreningar och fria grupper som ordnar motion för grupper, som inte kan delta i det allmänna utbudet av motionsaktiviteter.
5. Renoveringsbidrag för idrottsföreningars föreningshus.
6. Bidrag för tränar- och ledarutbildning till idrottsföreningar som deltar i ledarutbildning eller ordningsvaktskurser.
7. Bidrag för bränsle till skidspår för föreningar och privata som upprätthåller skidspår ute i byarna. (Inte TUS, IK Kronan och IK Myran)
8. Specialbidrag för simhallskostnader. Kan sökas utav privatpersoner och förutsätter en obligatorisk kod som antecknats på FPA-kortet. 

Sista ansökningsdag för punkterna 1-5 är 31.3.2017 kl.16.
Sista ansökningsdag för punkt 6 är 31.10.2017 kl.16.
Punkt 7 kan sökas senast 15.12.2017 (så länge budgetmedel finns).
Punkt 8 kan sökas under hela året (så länge budgetmedel finns).

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut uppmanas föreningarna att i någon form även försöka ha finskspråkig verksamhet. Projekt, som uppmärksammar Finlands jubileumsår 2017, är mycket önskvärda.