Centralförvaltningen

Tf. kommundirektör

Ulf Stenman

050 3276 574

Förvaltningschef

Inger Bjon

040 7142 151

ICT-ansvarig

Thomas Hongell

050 5480 880

Avdelningssekreterare

Johanna Holmbäck

040 7142 152

Informatör

Pia Byskata

040 7142 153

Telefonist/kassa

Carina Rudnäs

 

     

Ekonomikontoret:

   

Tf Ekonomi- och personalchef

Sissi Brännbacka

040 1824 009

Bokförare

Anna-Maria Forss

040 7142 154

Kanslist 

Monica Holmbäck

040 7142 163

Kommunens infopunkt i Nedervetil bibliotek

Adress: Murickvägen 5, 68410 Nedervetil

Tel: 040 7142178 E-post: bibl.nedervetil@kronoby.fi

OBS! Infopunkten i Nedervetil följer bibliotekets öppethållningstider. Byggnadsinspektören nås på telefon 0500 269746

 

Kommunens infopunkt i Terjärv bibliotek

Adress: Elisabetsvägen 3, 68700 Terjärv

Tel: 0400-980111

OBS! Infopunkten i Terjärv följer bibliotekets öppethållningstider. Byggnadsinspektören nås på telefon 0500 269746